26/07/2019 - 04/08/2019

@wbsc   #U12WorldCup  

Hosted by:   TPE

V U-12 Baseball World Cup 2019 - Official Payoff

A組

球隊 2019 排名 2018 排名
JPN 1 1
TPE 4 4
CUB 8 5
CZE 16 18
RSA 23 23
FIJ 72 75

B組

球隊 2019 排名 2018 排名
USA 2 2
KOR 3 3
MEX 5 6
AUS 6 7
VEN 9 9
ITA 17 16

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名