V U-12 Baseball World Cup 2019

26/07/2019 - 04/08/2019

@wbsc   #U12WorldCup  

TPE

V U-12 Baseball World Cup 2019 - Official Payoff

A組

球隊 2018 排名 2017 排名
JPN 1 1
TPE 4 4
CUB 5 5
CZE 18 14
RSA 23 25
FIJ 75 76

B組

球隊 2018 排名 2017 排名
USA 2 2
KOR 3 3
MEX 6 6
AUS 7 7
VEN 9 9
ITA 16 12

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名